Platební portál

Plzeňský kraj

Pro občany mající zájem platit služby

Nemůžete najít službu, kterou chcete zaplatit?

Pokud je služba na Portálu, najdete ji pod odkazem „Chci zaplatit". Nejprve najděte obec/město, v němž je služba poskytována (nejčastěji místo Vašeho trvalého bydliště), po vyhledání se Vám zobrazí seznam Organizací poskytujících služby, a následně se vypíše seznam služeb, které lze prostřednictvím Portálu hradit.

Pokud danou službu na Portálu nenajdete, není možné jeho prostřednictvím za ni zaplatit. Kontaktujte poskytovatele služby a požádejte ho, aby se na Portálu zaregistroval a umožnil Vám bezpečně a pohodlně platit.

Máte problém s výběrem správné služby?

V tomto případě se pro pomoc obraťte na konkrétní obec, která vámi požadovanou službu poskytuje. Použijte kontakt, který najdete u každé služby (v detailu obce) a tam Vám jistě rádi pomůžou.

Proč se mám registrovat?

Provádět platby prostřednictvím Portálu jde i bez registrace. Registrace však zvýší Váš komfort – například si můžete předvolit obce, ve kterých jsou poskytovány služby, za které platíte, nebo budete mít přehled o provedených platbách.

Platba se mi vrátila na můj účet, proč se tak stalo?

Může se stát, že Vaše platba se vrátí na Váš bankovní účet. Důvodem je to, že organizace, které jste svou platbu zaslali, nebyla schopná ji správně přiřadit konkrétní osobě, nebo nebyly správně vyplněny jiné nezbytné údaje. Organizace proto platbu poslala zpět nám, a my jsme Vám ji vrátili na účet. V takovém případě svou platbu prosím zopakujte, a pečlivě si zkontrolujte všechny vyplněné údaje, zda jsou bez překlepů a odpovídají kolonkám, které organizace pro správné zařazení platby potřebuje.

Pro organizace nabízející služby

Jak se zaregistrovat jako organizace (škola, městský úřad,...) na platebním portálu?

Následujte přiložený manuál v pdf.

Musí smlouvu vždy podepsat výhradně statutární orgán Partnera, nebo je možné zastoupení jinou osobou?

Za organizaci jedná její statutární orgán, s ohledem na § 166 odst. 1 Občanského zákoníku (Právnickou osobu zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti.).

Mohou na Portálu nabízet své produkty a služby i podnikatelé?

Platební portál Plzeňského kraje byl zřízen především jako nástroj pro zjednodušení plateb občanů Plzeňského kraje obcím a jejich organizacím, a dalším občanům využívajících těchto služeb, ať už se jedná o platby povinných obecních poplatků, nebo o platby za nabízené občanské služby zejména v oblasti vzdělávání, sportu a volného času. Není tedy určen k nabízení produktů a služeb podnikatelů, ani jiným obchodním aktivitám za účelem zisku. V případech, kdy nekomerční organizace (typicky spolek) nabízí určité produkty a služby k prodeji pouze za účelem podpory svého hospodaření (tržby z těchto prodejů jsou určeny pouze k pokrytí nákladů fungování organizace), je možné tyto produkty na portálu nabízet, doporučujeme však doložit neziskový charakter těchto aktivit operátorům portálu např. prostřednictvím Vaší zřizovací listiny nebo jiného vnitřního předpisu upravujícího nakládání s finančními prostředky z těchto prodejů.

Který webový prohlížeč je pro používání Platebního portálu potřeba?

Platební portál je připraven pro použití ve všech standardně používaných prohlížečích (Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera). Pokud používáte některý méně rozšířený nebo starší prohlížeč (např. Internet Explorer), je možné, že některé součásti webu nebudou fungovat správně. 

Zajímá vás, jakým způsobem inzerovat vaši službu či produkt?

Zažádejte o registraci dle přiloženého manuálu v pdf a následně budete kontaktováni operátorem Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Máte problém se správou svého účtu nebo správou vašich služeb?

Kontaktujte operátora Krajského úřadu Plzeňského kraje na emailu platebni.portal@plzensky-kraj.cz, případně některého z operátorů telefonicky na 

+420 608 702 215

+420 775 879 836

Rádi Vám pomůžeme s Vaším problémem.

Jak mám postupovat, když potřebuji změnit číslo bankovního účtu pro příchozí platby?

Kontaktujte se svým požadavkem operátora Krajského úřadu Plzeňského kraje, ten připraví odpovídající dodatek ke smlouvě a změnu s Vámi vyřídí.

Jak postupovat, když Partner nedokáže příchozí platbu přiřadit konkrétní osobě?

V případě, že Partner není schopen příchozí platbu na svůj účet přiřadit konkrétnímu Klientovi, anebo příchozí platba postrádá jiné zásadní údaje pro její identifikaci a zařazení, kontaktuje neprodleně Provozovatele a zašle mu veškeré relevantní údaje spojené s touto příchozí platbou. Pracovníci Provozovatele následně dohledají informace o platbě v systému Portálu, a pokusí se Partnerovi poskytnout údaje umožňující správnou identifikaci platby. V případě, že ani po komunikaci Partnera s Provozovatelem nebude možné významnou informaci související s platbou dohledat, je Partner povinen danou platbu odeslat s totožnými údaji zpět na sběrný účet Provozovatele, a to ve lhůtě nejdéle do 60 dnů od data původní platby realizované Klientem. Provozovatel po obdržení vrácené platby následně bez odkladu provede vrácení předmětné platby zpět na účet Klienta.

Jakým způsobem jsou u nabízených produktů zohledněny sazby DPH?

V systému výpočtů cen produktů nejsou zahrnuty daňové otázky. Problematika DPH je řešena ze strany Partnerů, kteří vkládají své produkty na Portál. Provozovatel neodpovídá za správnost uplatňované sazby DPH. Systém pro Klienta zobrazuje celkovou částku, kterou má uhradit, následné rozčlenění přijaté platby z daňového hlediska musí provést pracovníci Partnera odpovědní za danou agendu. Pokud je z povahy platby zřejmé, že ji budou hradit osoby, pro které je DPH a další daňové otázky relevantní, Provozovatel doporučuje Partnerům začlenit informace o DPH do popisu u konkrétního produktu.

Jakými dokumenty se provoz Portálu řídí?

Vedle relevantních zákonů se jedná především o tyto normy:

Smlouva o poskytování služeb Platebního portálu Plzeňského kraje

Obchodní podmínky platebního portálu

​Pravidla GDPR

Propagace

Logo