Platební portál

Plzeňský kraj

Domů > Obce > Planá > Město Planá > Poplatek za odpad

Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, a nachází se na území města. Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok. Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 31. 03. příslušného kalendářního roku.

Poplatníkem poplatku je: 

a)  fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště nebo

b)  vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

Plátcem poplatku je:

a)  společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo

b)  vlastník nemovité věci v ostatních případech.

Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

 

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

Celé znění obecně závazné vyhlášky naleznete ZDE

Kontakt
na organizaci

Město Planá

Požadované údaje

Pokud není součástí adresy název ulice, vyplňte pouze obec a číslo popisné.
Variabilní symbol vám bude sdělen na telefonním čísle 374 752 918

Cenové údaje

Níže naleznete roční poplatky dle velikosti popelnic a četnosti svozů. Vyplňte počet popelnic do níže uvedených variant. Následně se Vám ve spodní části zobrazí celková cena poplatku.

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

Provedením platby klientem bude uzavřena smlouva o poskytnutí služby mezi klientem a Plzeňským krajem, jejíž obsah vyplývá z údajů vyplněných v rámci formuláře pro zadání platby, z obchodních podmínek a z poučení o zpracování osobních údajů.

* Povinné pole