Platební portál

Plzeňský kraj

Domů > Obce > Planá > Město Planá > Poplatek za užívání veřejného prostranství

Zde můžete uhradit poplatek za užívání veřejného prostranství města Planá. Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí:

a)     umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb,

b)     umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje,

c)      za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje,

d)     umístění reklamních zařízení,

e)     umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje v době trhů a poutí

f)       umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,

g)     užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce,

h)     umístění skládek,

i)       umístění stavebních zařízení

j)       provádění výkopových prací

 

Celé znění obecně závazné vyhlášky naleznete ZDE

Kontakt
na organizaci

Město Planá

Požadované údaje

Cenové údaje

Doplňte počet dnů a plochu podle účelu záboru veřejného prostranství (mezi účelem A - J). Následně se vám ve spodní části zobrazí celkové cena k úhradě. Sazba poplatku je stanovena za každý i započatý m² a každý i započatý den:

dny
m2
dny
m2
dny
m2
dny
m2
dny
m2
dny
m2
dny
m2
dny
m2
dny
m2
dny
m2

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

Provedením platby klientem bude uzavřena smlouva o poskytnutí služby mezi klientem a Plzeňským krajem, jejíž obsah vyplývá z údajů vyplněných v rámci formuláře pro zadání platby, z obchodních podmínek a z poučení o zpracování osobních údajů.

* Povinné pole