Platební portál

Plzeňský kraj

Domů > Obce > Kokašice > Obec Kokašice > Poplatek za užívání veřejného prostranství

Zde můžete uhradit místní poplatek za užívání veřejného prostranství v souladu s obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
K úhradě budete potřebovat znát účel záboru veřejného prostranství (účel je uveden v článku 5 odstavci 1 obecně závazné vyhlášky), plochu záboru veřejného prostranství (každý i započatý metr2) a počet dní záboru veřejného prostranství.
Pokud se například jedná o prodejce se stánkem, bude se jednat o účel B - umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje, plocha záboru pak bude vypočítaná z rozměru stánku nebo využité plochy k prodeji zaokrouhlené na celé m2 nahoru.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Celé znění obecně závazné vyhlášky naleznete ZDE

Kontakt
na organizaci

Obec Kokašice

Požadované údaje

Cenové údaje

Doplňte počet dnů a plochu podle účelu záboru veřejného prostranství (mezi účelem A - K)

dny
m2
dny
m2
dny
m2
dny
m2
dny
m2
dny
m2
dny
m2
dny
m2
dny
m2
dny
m2
dny
m2

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

Provedením platby klientem bude uzavřena smlouva o poskytnutí služby mezi klientem a Plzeňským krajem, jejíž obsah vyplývá z údajů vyplněných v rámci formuláře pro zadání platby, z obchodních podmínek a z poučení o zpracování osobních údajů.

* Povinné pole