Platební portál

Plzeňský kraj

Domů > Obce > Kokašice > Obec Kokašice > Krátkodobý pronájem nemovitého majetku obce Kokašice

Zde můžete uhradit platbu za krátkodobý pronájem nemovitého majetku obce Kokašice za účelem konání svatebního obřadu či jiné kulturní a soukromé akce.

Seznam prostor k pronájmu a ceny pronájmu:

Venkovní prostory:

  • Vrch Krasíkov - 1500 Kč/ akci/ den
  • Ovčí vrch - 1000 Kč/ akci/ den
  • Fotbalové hřiště - 1100 Kč/ akci/ den
  • Ostatní prostranství - 900 Kč/ akci/ den

Vnitřní prostory:

  • Kostel sv. M. Magdaleny - 2000 Kč/ akci/ den
  • Obecní klubovna bez topení - 1000 Kč/ akci/ den
  • Obecní klubovna s topením - 1500 Kč/ akci/ den
  • Zasedací místnost OÚ - 1000 Kč/ akci/ den.

Ceník krátkodobých pronájmů nemovitého majetku obce Kokašice účinný od 1.4.2022

Kontakt
na organizaci

Obec Kokašice

Požadované údaje

Cenové údaje

Cena se liší dle délky pronájmu prostor. Při pronájmu v rozsahu 1 - 2 dnů je k ceně připočteno 21% DPH. Při pronájmu delším než 48 hodin, je končená cena od DPH osvobozena. Věnujte tedy zvýšenou pozornost výběru možností a počtu dnů nájmu.

dny

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

Provedením platby klientem bude uzavřena smlouva o poskytnutí služby mezi klientem a Plzeňským krajem, jejíž obsah vyplývá z údajů vyplněných v rámci formuláře pro zadání platby, z obchodních podmínek a z poučení o zpracování osobních údajů.

* Povinné pole