Platební portál

Plzeňský kraj

Zde můžete uhradit místní poplatek ze psů, který je pro území města Bezdružice stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 6/2023, o místním poplatku ze psů.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za jednoho psa - 200 Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele - 270 Kč,

c) za jednoho psa v rodinném domě - 200 Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě téhož držitele - 270 Kč,

e) za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let - 150 Kč,

f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let - 200 Kč,

g) za prvního psa chovaného v lokalitě - ulice Na Sídlišti - 500 Kč,

h) za prvního psa chovaného v lokalitě - ulice Na Sídlišti, jehož držitelem je osoba starší 65 let - 200 Kč,

i) za druhého psa a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v lokalitě - ulice Na Sídlišti - 720 Kč,

j) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, který je osoba starší 65 let, chovaného v lokalitě - ulice Na Sídlišti - 300 Kč. 

 

 

Kontakt
na organizaci

Město Bezdružice

Požadované údaje

Cenové údaje

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

Provedením platby klientem bude uzavřena smlouva o poskytnutí služby mezi klientem a Plzeňským krajem, jejíž obsah vyplývá z údajů vyplněných v rámci formuláře pro zadání platby, z obchodních podmínek a z poučení o zpracování osobních údajů.

* Povinné pole