Platební portál

Plzeňský kraj

Zde lze uhradit místní poplatek za systém odpadového hospodářství podle obecně závazné vyhlášky č. 2/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Výše poplatku je 1000 Kč za rok.
Poplatek je splatný ve 2 stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 31. července příslušného roku (poplatek však můžete uhradit i jednorázově celý).

Sazba poplatku za  kalendářní rok činí 1000 Kč.

Poplatníkem poplatku je:

a) fyzická osoba přihlášená ve městě,

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná vyzická osoba a která je umístěna na území města (tento poplatník má splatnost poplatku stanovenou jednorázově,  a to do 31. 3. příslušného kalendářního roku). 

 

Kontakt
na organizaci

Město Bezdružice

Požadované údaje

vyberte jednu z možností
Poplatníci s různým příjmením, uveďte příjmení všech těchto poplatníků, za které platíte poplatek do poznámky.

Cenové údaje

ks
ks
ks
ks
ks

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

Provedením platby klientem bude uzavřena smlouva o poskytnutí služby mezi klientem a Plzeňským krajem, jejíž obsah vyplývá z údajů vyplněných v rámci formuláře pro zadání platby, z obchodních podmínek a z poučení o zpracování osobních údajů.

* Povinné pole