Platební portál

Plzeňský kraj

Domů > Obce > Bezdružice > Město Bezdružice > Poplatek za užívání veřejného prostranství

Zde můžete uhradit místní poplatek za užívání veřejného prostranství v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 4/2023, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
K úhradě budete potřebovat znát účel záboru veřejného prostranství (účel je uveden v článku 5 odstavci 1 obecně závazné vyhlášky, plochu záboru veřejného prostranství (zaokrouhluje se na celé metry čtvereční nahoru) a počet dní záboru veřejného prostranství.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.  Znění celé obecně závazné vyhlášky naleznete zde

 

 

Kontakt
na organizaci

Město Bezdružice

Požadované údaje

Cenové údaje

Doplňte počet dnů a plochu podle účelu záboru veřejného prostranství (mezi účelem A - E)

dny
m2
dny
m2
dny
m2
dny
m2
dny
m2

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

Provedením platby klientem bude uzavřena smlouva o poskytnutí služby mezi klientem a Plzeňským krajem, jejíž obsah vyplývá z údajů vyplněných v rámci formuláře pro zadání platby, z obchodních podmínek a z poučení o zpracování osobních údajů.

* Povinné pole