Platební portál

Plzeňský kraj

Domů > Obce > Neurazy > Obec Neurazy > Poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku: 

a) za jednoho psa 100 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100 Kč

d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, 100 Kč

 

V případě poplatkové povinnosti po dobu kratšínež 1 rok se platí poplatek v poměrné výši , která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

 

 

 

 

Kontakt
na organizaci

Obec Neurazy

Tel. číslo: +420 371 591 184

E-mail: info@neurazy.cz

Web: www.neurazy.cz

Požadované údaje

Cenové údaje

Osoby do 65 let - poplatek za 1 psa 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa 150 Kč/ Osoby nad 65 let - poplatek za každého psa 100 Kč. Splatnost poplatku je 31.března.

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

Provedením platby klientem bude uzavřena smlouva o poskytnutí služby mezi klientem a Plzeňským krajem, jejíž obsah vyplývá z údajů vyplněných v rámci formuláře pro zadání platby, z obchodních podmínek a z poučení o zpracování osobních údajů.

* Povinné pole