Platební portál

Plzeňský kraj

Zde lze uhradit místní poplatek za systém odpadového hospodářství podle obecně závazné vyhlášky .
Výše poplatku je 700 Kč za rok.
Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného roku.

Poplatníkem poplatku je:

a) fyzická osoba přihlášená v městysi

b) nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území městyse.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně

4-ozv-mistni-poplatek-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi.docx

Kontakt
na organizaci

Městys Klenčí pod Čerchovem

Požadované údaje

zvolte jednu z možností: 1345 - občan, 3722 - podnikající fyzická nebo právnická osoba

Cenové údaje

ks
ks
ks

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

Provedením platby klientem bude uzavřena smlouva o poskytnutí služby mezi klientem a Plzeňským krajem, jejíž obsah vyplývá z údajů vyplněných v rámci formuláře pro zadání platby, z obchodních podmínek a z poučení o zpracování osobních údajů.

* Povinné pole