Platební portál

Plzeňský kraj

Domů > Obce > Klenčí pod Čerchovem > Městys Klenčí pod Čerchovem > Poplatek za užívání veřejného prostranství

Zde můžete uhradit místní poplatek za užívání veřejného prostranství v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 8/2023, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
K úhradě budete potřebovat znát účel záboru veřejného prostranství (účel je uveden v článku 5 odstavci 1 obecně závazné vyhlášky, plochu záboru veřejného prostranství (zaokrouhluje se na celé metry čtvereční nahoru) a počet dní záboru veřejného prostranství. Poplatek za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje, skládek a zařízení cirkusů je stanoven paušální částkou.

Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den. 

 

5-mistni-poplatek-za-uzivani-verejneho-prostranstvi.docx

Kontakt
na organizaci

Městys Klenčí pod Čerchovem

Požadované údaje

Cenové údaje

Doplňte počet dnů a plochu podle účelu záboru veřejného prostranství (mezi účelem A - K)

dny
m2
dny
m2
dny
m2
dny
m2
dny
m2
dny
m2
měs.
týd.
týd.

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

Provedením platby klientem bude uzavřena smlouva o poskytnutí služby mezi klientem a Plzeňským krajem, jejíž obsah vyplývá z údajů vyplněných v rámci formuláře pro zadání platby, z obchodních podmínek a z poučení o zpracování osobních údajů.

* Povinné pole