Platební portál

Plzeňský kraj

Zde můžete uhradit místní poplatek ze psů, který je pro území městyse Klenčí pod Čerchovem stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 6/2023, o místním poplatku ze psů.

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky. 

OZV 2019_02 - Vyhlaska o mistnim poplatku ze psu (1).pdf

Kontakt
na organizaci

Městys Klenčí pod Čerchovem

Požadované údaje

Cenové údaje

Výsledná cena závisí na počtu psů a na typu bydlení.

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

Provedením platby klientem bude uzavřena smlouva o poskytnutí služby mezi klientem a Plzeňským krajem, jejíž obsah vyplývá z údajů vyplněných v rámci formuláře pro zadání platby, z obchodních podmínek a z poučení o zpracování osobních údajů.

* Povinné pole